Taustatiedot


Kyllä Ei
Tässä kyselyssä digitaalisilla välineillä tarkoitetaan tieto- ja viestintäteknologiaa; sisältäen kaikki teknologiset sekä digitaaliset sovellukset, laitteet ja välineet.